Index boekbesprekingen

(alfabetisch op auteursnaam)

 

Aalders, M.J., Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (2012/4)

Aalders, M.J., Heeft de slang gesproken. Dr. J.G. Geelkerken 1879-1960 (2013/2)

Achterhuis, H. / Buuren, M. van, Erfenis zonder testament (2015/4)

Agamben, G., Avontuur (2016/1)

Ateek, N., Roep om verzoening. Een Palestijnse christen over vrede en recht (2012/3)

Baan, A., The Necessity of Witness (2015/1)

Baan, A. / Zanden, G. van, De vrolijke schriftgeleerde. (2013/1)

Barth, K., De verkiezing van de gemeente (2016/1)

Barth, K., Religie is ongeloof (2011/3)

Barth, K., Vorträge und kleinere Arbeiten 1930-1933 (2015/3)

Barth, K., Geloven in de levende God. Deel 1: De drie-enige God, vert. E. Meijering (2017/1)

Beintker / Plasger / Trowitsch, Karl Barth als Lehrer der Versöhnung 1950-1968 (2017/1)

Benjamins, R. e.a., Liberaal christendom (2016/2)

Berg, B. van den, Speelruimte voor dialoog en verbeelding (2014/1)

Berge, G. ten, Land van mensen (2011/3)

Beumer, J., Recht uit het hart. Gebeden, gedachten, gedichten (2012/3)

Beuys, B., Leben mit dem Feind. Amsterdam unter deutscher Besatzung 1940-1945 (2013/2)

Blei, K., Zonder mystiek houden we het niet vol. De spiritualiteit van J. Beumer (2013/3-4)

Boer, D., Theopolitische Existenz – von gestern für heute (2017/4)

Boer, Th. de / Groot, G., Religie zonder God. Een dialoog (2013/1)

Boer, Tj. De, Hoe zullen wij over God spreken (2011/2)

Böhler, B., Der Brief des Zauberers (2015/2)

Bons-Storm, R. / Van Doorn-Harder, N., Dubbele dialoog. Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen (2012/1)

Booy, A., Uw koninkrijk, kome wat komt (2015/1)

Borgman, E., Waar blijft de kerk? (2015/4)

Braverman, M. Fatal embrace. Christians, Jews and the search for peace in the holy land (2011/3)

Breukelman, F., Bijbelse theologie III/3. De finale van het evangelie naar Matteüs (2012/2)

Brinkman, M., Hun God de mijne. (2014/2)

Brüggemann, Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijnse conflict (2017/4)

Busch, E., Barth – ein Porträt in Dialogen (2015/3)

Busch, E., Meine Zeit mit Karl Barth. Tagebuch 1965-1968 (2012/3)

Cauter, L. den, Metamoderniteit voor beginners (2015/4)

Constandse, C., Denken vanuit de ommekeer. Friedrich-Wilhelm Marquardt, theoloog in de twintigste eeuw (2017/4)

Dekker, G., Dat Koninkrijk, verwachten we dat nog (2013/3-4)

Dekker, G. ed., Dietrich Bonhoeffer. Een thematisch dagboek (2011/4)

Dekker, G., Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer (2017/4)

Dijk, H., Op de grens tussen werelden (2015/3)

Dijk, M. van, De paus van Amsterdam. Biografie van Huub Oosterhuis (2013/3-4)

Doornaert, M. Ontredderde republiek. Zoektocht naar de ziel van Frankrijk (2017/2)

Dulk, M. den, Geloof, gebod, gebed (2015/4)

Dulk, M. den e.a., Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruif (2013/1)

Eijkman, K. Jaarringen (2016/1)

Eijkman, K., Een knipoog van u zou al helpen, bij iedere psalm een gedicht (2013/3-4)

Eykman, K. / Heer, M. de, Zodat het je goed gaat. Tien geboden voor nu (2017/4)

Emcke, C., Gegen den Hass (2017/2)

Feldmann, Ch., Dietrich Bonhoeffer – “Wir hätten schreien müssen“ (2015/1)

Geest, P. van e.a., Vrienden met de Mammon. Liber Amicorum voor Theo Salemink (2013/2)

Greggs, T., Theology against religion. Constructive Dialogues with Bonhoeffer and Barth (2012/1)

Groenewegen, H., Met schrijven zin verzamelen. Over poëzie in de Lage Landen (2012/2)

Groot, M. de, Het drievoudige pad (2016/4)

Haan, R., Vergeten vragen (2016/1)

Hertog, C. den, The Other Face of God. ‘I am that I am‘ Reconsidered (2013/1)

Hertog, G.C. den, De kracht blijkt pas in zwakheid (2016/1)

Hertog, G.C. den, Bonhoeffer voor leken (2016/1)

Heyl, B., Tora, een belevenis (2011/3)

Himmler, K. / Wildt, M., Himmler privat. Briefe eines Massenmörders (2014/1)

Hoekema, A.G. en Post, P., Frits Kuiper (1898-1974) doopsgezind theoloog (2016/2)

Irik. P., Als het maar echt is (2013/1)

Jansen, H. / Touwen, K., Paulus zelf. De zeven ‘echte’ brieven (2014/3)

Jongh, E.D.J. de, Een vrije vogel met een helder lied – Wim Kist (2016/3)

Kaiser, Th.O.H., Von guten Mächten wunderbar geborgen… (2015/1)

Kaplan, R., Duister Europa (2016/3)

Kate, L. ten, De vreemde vrijheid (2016/2)

Kate, L. ten / Poorthuis, M. ed., 25 Eeuwen theologie (2017/2)

Kesel, M. de, Zizek (2013/1)

Klepper, J., Het licht breekt door de wolken (2016/2)

Klouwen, W., Sta op en wandel (2011/3)

Kremers, Th. e.a., Heinz Kremers – Vom Judentum lernen (2016/1)

Lange, F. de, Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van de religie (2017/2)

Leenman, B., Als God stukloopt (2016/2)

Liagre Böhl, H. de, Miskotte, theoloog in de branding (2016/4)

Ligten, A. van, Vertalen van verdriet (2014/3)

Linden, C. ter, Wat doe ik hier in Godsnaam (2013/3-4)

Link, M., Samen redden we het wel (2015/3)

Loopik, M. van, Balk en splinter. Joodse achtergronden van de Bergrede (2012/1)

Manschot, H., Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie (2017/1)

Marsh, Ch. Strange Glory. A life of Dietrich Bonhoeffer (2014/3)

Meeuws, H., Diaconie. Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie (2011/3)

Meiden, A. en W. van der, Mag ik uw aandacht. Gids voor zinvol spreken (2012/4)

Meiden, W. van der / Stegeman, D., Voor stad en kerk. Inspiratiegids (2015/2)

Meijer, F., Jezus en de vijfde evangelist (2015/4)

Meijer, F., Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome (2012/4)

Nieuwpoort,  A. van, In Babel. Actuele besprekingen bij Ezechiël (2012/1)

Nieuwpoort, A. van  / Visser, M., Tegengif. Profetische berichten uit 1 & 2 Koningen (2013/3-4)

Nieuwpoort, A. van / Zwieten, R. van, De Bijbel op de Zuidas (2012/1)

Oosterhuis, H. 150 psalmen vrij (2011/4)

Parlevliet, D., Perdonia Dael, gedichten (2012/1)

Parlevliet, D., Het zeeparfum van oom Francois (2017/1)

Pieterse, W., Wat blijft. God na de kaalslag (2015/2)

Pomp, R., Op de Uitkijk. Messiaans geloven (2017/1)

Poorthuis, M. / Salemink, Th., Van Harem tot Fitna. Beeldvorming van de Islam in Nederland 1848-1920 (2011/4)

Post, P., Naar messiaans communisme. Frits Kuiper (1898-1974) dopers theoloog (2014/1)

Reeling Brouwer, R.H., Eeuwig leven, Agamben en de theologie (2016/4)

Reeling Brouwer, R.H., Karl Barth and Post-Reformatorian Orthodoxy (2015/2)

Reeling Brouwer, R.H. / Kloppenburg, W. e.a., Bijbelse theologie in de praktijk (2012/2)

Reeling Brouwer, R.H., De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman 1916-1993 (2012/3)

Reeling Brouwer, R.H., Deze is één en enig. (2012/4)

Rijst, R. van de, De uitzaaiing van het woord (2015/1)

Rollins, P., The divine magician (2016/3)

Rollins, P., Verslaafd aan God, vert. R. Kooiman (2017/2)

Rooze, E., Marcus als tegenevangelie (2012/4)

Samuel, M., Dagboek van een zoekend christen (2012/4)

Schama, S., De geschiedenis van de Joden I: De woorden vinden 1000 v.C.-1492 (2014/2)

Schegget, G.H. ter, Zoet is het licht (2015/2)

Schillebeeckx, E., Verhalen van een levende (2015/4)

Speelman, G. / Steenbrink, K., Een kleine Koran (2011/4)

Stamperius, H., God en de verlichting (2011/2)

Stavenga, G.J., Verheldering van de werkelijkheid (2011/2)

Stegeman, J., Decolonizing Jeremiah. (2014/1)

Süss, R., Luther, een sympathieke potentaat (2012/4)

Toraleesroostergroep, Geen tittel of jota (2011/2)

Veerkamp, T., Deze wereld anders (2014/3)

Velden, J. van der, Veertigdagenkalender 2017 (2017/1)

Verbaas, F.W., De vierde vrouw (2013/3-4)

Verburg, A., Pater van Kilsdonk. Raadsman in delicate zaken (2013/2)

Versteegen, T., Geleefde genade (2013/1)

Vlis, I. van der, Laat ons de woorden wagen. Tom Naastepad 1921-1996 (2011/4)

Wiersma, J., De wereld wordt wijngaard (2012/3)

Williams, R., Geloof in de politieke ruimte (2014/2)

Zijlstra, O., Kierkegaard in discussie (2013/2)

Zuurmond, R., In hemelsnaam. Over vertaling en betekenis van het Onze Vader (2012/2)

Dit bericht is geplaatst in Boekbesprekingen. Bookmark de permalink.